•  CHÀO MỪNG ĐOÀN FARMTRIP CÁC DOANH NGHIỆP TP.HCM ĐẾN KHẢO SÁT DU LỊCH NGHỆ AN (Tử ngày 30 đến 02/12/2015) 
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch
Thiết kế: Trung tâm Thông tin du lịch - TCDL
Lượt truy cập: 941461