•  Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần IX năm 2016 được tổ chức tại tỉnh Nghệ An từ ngày 29/7 đến ngày 10/8/2016. 
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch
Thiết kế: Trung tâm Thông tin du lịch - TCDL
Lượt truy cập: 365102