•  70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH VĂN HÓA (28/08/1945 - 28/08/2015) 
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch
Thiết kế: Trung tâm Thông tin du lịch - TCDL
Lượt truy cập: 724126