BỘ TIÊU CHÍ NHÃN DU LỊCH BỀN VỮNG BÔNG SEN XANH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH TẠI VIỆT NAM   (Ban hành theo Quyết định số 1355/QĐ-BVHTTDL ngày ...
Thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để khuyến khích sản xuất đối với các lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế, nhất ...
Thông báo phân công trách nhiệm các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tham gia tổ chức Lễ hội Làng sen 2012
Ngày 12/03/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 16/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du ...
  Quy hoạch tổng thể ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An đến năm 2020 I. Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Nghệ An đến năm 2020 UỶ BAN ...
Nhằm tăng cường phương tiện vận chuyển bằng đường sắt cho tuyến Hà Nội - Vinh, đặc biệt là trong thời gian những tháng cao điểm mùa hè, nhu cầu sử ...
Khai mạc ngày 5/10, mục đích của Hội nghị là thực hiện thành công chiến dịch “Chào mừng đến châu Á và các hoạt động liên quan nhằm đạt được sự ...