UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định về việc bổ sung danh mục các tuyến đường cấm các loại xe quy định tại mục I, điều 4, Chương 2 - QĐ 43/2014/QĐ-UB ngày 28/7/2014.
Với mục đích lựa chọn Logo (biểu trưng) du lịch Quảng Bình để sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh... ...
Năm 2014, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên & Môi trường) phối hợp với Mạng lưới Thế Hệ Xanh Việt Nam tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ với sáng kiến ...
Thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch của tỉnh Nghệ An đến năm 2015, Đề án xây dựng thương hiệu doanh nghiệp du lịch tỉnh Nghệ An đã được UBND ...
Căn cứ Quyết định số 6818/2009/QĐ-UBND.VX ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành C.trình XTDL Nghệ An đến năm 2015; 
(TCDL) - Triển khai Chương trình kích cầu du lịch năm 2013, ngày 12/6/2013, Tổng cục Du lịch đã có văn bản gửi các doanh nghiệp lữ hành quốc tế và nội ...
Thông báo về việc tổ chức giải bóng đá mini phong trào toàn quốc Cup Bia Sài Gòn năm 2013
Căn cứ Quyết định số 6818/2009/QĐ-UBND.VX ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Chương trình XTDL Nghệ An đến 2015
BỘ TIÊU CHÍ NHÃN DU LỊCH BỀN VỮNG BÔNG SEN XANH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH TẠI VIỆT NAM   (Ban hành theo Quyết định số 1355/QĐ-BVHTTDL ngày ...
Thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để khuyến khích sản xuất đối với các lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế, nhất ...
Thông báo phân công trách nhiệm các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tham gia tổ chức Lễ hội Làng sen 2012
Ngày 12/03/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 16/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du ...