Để tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành xây dựng, khai thác các tour, tuyến và bán sản phẩm phù hợp trong dịp hè, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch  xây dựng một số tour du lịch mẫu “ Chào hè 2017” để các đơn vị lữ hành trong & ngoài tỉnh tham khảo và kịp thời thiết kế tour tuyến phục vụ du khách.