Sẽ hỗ trợ Cửa Lò mạnh hơn trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch, kết nối các tua tuyến, các hãng lữ hành, đầu tư xây dựng chợ đêm, chợ ẩm thực là những nội dung quan trọng mà Sở Du lịch đã thống nhất với thị xã Cửa Lò trong buổi làm việc chiều 18/1/2017.