Sang tháng 8/2016, trong thời gian từ ngày 01 – 10/8/2016 trên địa bàn thành phố Vinh diễn ra Hội khỏe Phù đổng toàn quốc năm 2016. Sự kiện này đã thu hút hơn 10.000 vận động viên, đại biểu... về Nghệ An, vì vậy hoạt động kinh doanh lưu trú, ăn uống trên địa bàn thành phố Vinh có chuyển biến tích cực hơn. Riêng lượng khách và doanh thu du lịch tại Cửa Lò và các vùng ven biển khác vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2015.