Nghệ An đang kêu gọi đầu tư vào các dự án du lịch biển, du lịch sinh thái với tổng vốn gần 250 triệu USD từ nay đến năm 2015. Trong số những dự án này, có nhiều dự án lớn như xây dựng khu du lịch sinh thái Thác Khe Kèm – Khu dữ trữ sinh quyển Vườn quốc gia Pù Mát (63 triệu USD).