Trong tháng 1/2007, tổng lượt khách lưu trú toàn ngành đă đón và phục vụ đạt 49.000 lượt khách, bằng 118% so với cùng kỳ năm 2006, trong đó có 3.400 lượt khách quốc tế, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2006. Tổng doanh thu toàn ngành đạt 11.066 triệu đồng, trong đó doanh thu dịch vụ du lịch đạt 6.916 triệu đồng, bằng 113% so với cùng kỳ năm 2006 (Nguồn TTXTDL Nghệ An)