Từ ngày 6/12/2017 đến ngày 10/12/2017, tại Nghệ An, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, Sở Du lịch phối hợp với Đài THVN và nhân vật trải nghiệm người ...